Bransjen må våkne

Stor undersøkelse i Amedia viser at kun 2 prosent av unge under 40 kjenner seg godt igjen i avisenes beskrivelse av ungdom. Kun 6 prosent er helt enig i at avisen “har stoff som angår meg”. Avisene har aldri hatt dårligere standing blant ungdom og unge voksne.

Tallene er helt ferske, og hentet fra Amedias store ungdomsundersøkelse. 2000 unge i ulike alders- og livsfasesegmenter over hele landet er spurt om deres forhold til aviser. Selv om stadg flere unge bekrefter at de leser avisen innimellom, går frekvens (daglig og ukentlig lesing) drastisk ned. Det samme gjelder andelen som har abonnement.

Likevel er mulighetene tilstede. Tilgang på mobile enheter gir lettere aksess til avisen, og enn så lenge finnes det mange unge avislesere, også på papir. Spørsmålet er om vi tar dem på alvor, og om vi i tilstrekkelig grad lykkes i å være relevante og engasjerende. Hvor lenge blir de hvis vi ikke skaper innhold de har behov for?

Det å engasjere neste generasjons avislesere er den største utfordringen avisbransjen står overfor nå. En samlet bransje bør engasjere seg på tvers av plattformer og type aviser.

Forfatter og mediaekspert Thomas Baekdal har skrevet om disse tallene her.

Han gir et interessant perspektiv til temaet. Han skriver:

If I were to create a list of the top 5 things newspapers have to solve, it would look like this (in this order):

  1. Be someone people can trust (instead of turning your readers into link-bait victims).
  2. Be relevant to the individual (change your editorial focus and drop the concept of random news for random people).
  3. Connect with people on a personal level (it’s what makes people follow you)
  4. Embrace the connected world (drop the cover+package)
  5. Be everywhere, anytime (the multi-channel/device strategy)

Han utdyper dette i bloggposten “98% Can’t Identify With the Newspaper“.

One comment

  1. Pingback: Lokalavisens posisjon som viktigste kilde er solid | Sandkassa

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>